Вот такой текст документа. Без комментариев, просто приведем его ниже:

Проект

Р Е З О Л Ю Ц І Я

мітингу – протесту   працівників   Національної    академії    наук

України 14 жовтня 2018 р. /пл.  перед Верховною Радою України

 

Ми, учасники акції – працівники НАН України, висловлюємо рішучий протест проти принизливого стану, в якому перебуває науково-технічна сфера, зокрема і провідна наукова організація держави напередодні свого 100-річного ювілею.

Така ситуація є наслідком того, що наука не стала одним із пріоритетів в діяльності нинішньої влади, а також через вперте ігнорування норм Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», насамперед в частині гарантій фінансування наукової і науково-технічної сфери за рахунок  Державного бюджету у обсязі 1,7% ВВП.

Для наших можновладців, на жаль, не є прикладом досвід  розвинених передових конкурентоздатних економік – США і країн ЄС, Японії, Республіки Корея, Китаю, Ізраїлю, де наука фінансується у розмірі 3-4, а то і більше відсотка ВВП.

Невтішні реалії нашого сьогодення – лише 0,19% ВВП по загальному фонду Держбюджету 2018 р. (навіть разом із спецфондом всього 0,25% ВВП). Очевидно, що за таких умов наука не в змозі стати справжнім локомотивом інноваційного і технологічного переозброєння  вітчизняної економіки.

Низький престиж наукової праці та соціального захисту науковців негативно позначається на поповненні наукових установ талановитою молоддю, а також викликає перехід висококваліфікованих кадрів у інші сфери діяльності або виїзд за кордон, у ті країни, де підтримують і цінують науку та інтелект. Постійними супутниками академічних інститутів стали скорочення та режим неповного робочого часу.

Середня заробітна плата у НАН України опустилась до ганебно низького рівня – 6700 грн. станом на 01.07.2018 р., що менше не лише середнього показника по промисловості – 8217 грн., але навіть не дотягує до середньої зарплати в Україні в цілому – 7913 грн. Такого співвідношення не було ніколи за всі роки незалежності. І це при тому, що ст.36 базового Закону передбачає розмір посадового окладу молодшого наукового співробітника  у розмірі подвійної  середньої заробітної плати у промисловості.

Можливо якісь позитивні зрушення у фінансуванні науки і НАН України можна очікувати  від проекту Державного бюджету на 2019 р.?

Прикро, але нічого нового. Така ж сама стагнація і животіння, що і раніше. Ніякого, навіть мізерного, зростання відсотку ВВП на науку.

Детальні розрахунки, які лягли  в основу бюджетного запиту НАН України, показують, що її фінансування по загальному фонду повинне становити 5,878 млрд. грн.  Натомість у проекті Держбюджету на 2019 р. Кабінет Міністрів передбачає 3,827 млрд. грн., або лише 65% від бюджетного запиту Академії.

Проаналізувавши проект Державного бюджету на 2019 р. та з огляду на складну економічну ситуацію в державі, НАН України вважає, що найнеобхідніша потреба у наступному році становить 4,816 млрд. грн., тобто фінансування Академії порівняно з проектом Держбюджету треба збільшити на 988,47 млн. грн. З них на 635,71 млн. грн. збільшити базове фінансування наукових установ за кодом 6541030 «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки…», у т.ч. 502,95 млн. грн. на необхідний фонд оплати праці у режимі повної зайнятості.

Досить терпіти дискримінацію працівників НАН України в питаннях зайнятості і оплати праці!

Ми, представники трудових колективів наукових установ НАН України

 

В И М А Г А Є М О

від Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України:

 

1.  Приступити нарешті до поетапного послідовного виконання норм      ст.48  і  36  Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

 

2.  Збільшити фінансування НАН України порівняно з проектом Закону  України  «Про  Державний  бюджет України  на  2019  рік »  по загальному  фонду  на  988,47 млн. грн., встановивши  його  у обсязі  4,816 млрд. грн.

 

Закликаємо владні структури, всі політичні сили проявити справжнє державницьке мислення і надати всебічну підтримку вітчизняній науці, як важливому чиннику Національної безпеки держави і необхідної умови виходу України на нові рубежі науково-технічного прогресу та соціально-економічного розвитку.

Резолюція ухвалена одноголосно.

Дану резолюцію направити:    Президенту України

                                                 Голові Верховної Ради України

Прем’єр – міністру України

Комітету з питань бюджету ВРУ

Комітету з питань науки і освіти ВРУ

Керівникам парламентських фракцій

Засобам масової інформації

 

 

За дорученням учасників мітингу

 

Голова            Профспілки

працівників НАН України                                                    А. І. Широков

Comments are closed.